Show simple item record

Why earn immigrants less? : effects of immigration policies and labour market characteristics

dc.contributor.authorWANNER, Richard
dc.contributor.authorDRONKERS, Jaap
dc.date.accessioned2007-01-19T13:46:54Z
dc.date.available2007-01-19T13:46:54Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.citationTijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 2006, Vol. 22, No. 4, pp. 379-394en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1814/6569
dc.description.abstractHet gemiddelde gezinsinkomen van eerstegeneratie-immigranten in Europa en Noord-Amerika is lager dan dat van autochtonen, en dat is niet te verklaren met hun hoeveelheid human capital (opleiding, leeftijd, geslacht, woonplaats). Dit geldt vooral voor immigranten uit de tweede en derde wereld, die ook nog een lagere opbrengst hebben van hun opleiding. De inkomensachterstand van immigranten varieert tussen bestemmingslanden, ook na controle voor de individuele kenmerken van de immigranten en autochtonen. Slechts één kenmerk van immigratiebeleid heeft een significant effect op de variantie in inkomensachterstand bij immigranten in verschillende bestemmingslanden: de instroomratio van asielzoekers. Hoe hoger de instroomratio van asielzoekers in een bestemmingsland, hoe groter het inkomensverschil tussen vergelijkbare immigranten en autochtonen in dat bestemmingsland. Ook maar één kenmerk van de arbeidsmarkt voor vreemdelingen heeft effect op inkomensachterstanden bij immigranten in verschillende bestemmingslanden en afkomstig uit verschillende herkomstlanden. Een grotere arbeidsmarktparticipatie door vreemdelingen vergroot hun inkomensverschil met vergelijkbare autochtonen, maar die hogere arbeidsparticipatie door vreemdelingen verkleint dat inkomensverschil voor de hoger geschoolde immigrant en doet dat nog eens extra voor de hoger geschoolde immigranten uit de tweede of derde wereld.
dc.description.abstractThe average household income of first generation immigrants in Europe and North- America is lower than that of natives, and this difference can not be explained by their amount of human capital (education, age, gender, residence). This is above all true for immigrants, coming from the second or third world, who have also a lower return of their education. These arrears in income of immigrants vary between countries of destination, also after control for the individual characteristics of immigrants and natives. Only one characteristic of immigration policy has a significant effect on the variance of income arrears of immigrants across the countries of destination: the inflow ratio of asylum seekers. The higher this inflow ratio of asylum seekers in a country of destination, the larger the income differences between comparable immigrants and natives in that country of destination. Also only one characteristic of the labour market for foreigners has a significant effect on income arrears of immigrants in various countries of destination and from different countries of origin. A larger labour market participation by foreigners increases their income arrear with comparable natives, but this larger labour market participation decreases that income arrear of the higher educated immigrant and does that extra for the higher educated immigrant from the second and third world.
dc.language.isonlen
dc.titleWaarom verdienen immigranten minder? : effecten van immigratiebeleid en arbeidsmarktkenmerkenen
dc.titleWhy earn immigrants less? : effects of immigration policies and labour market characteristics
dc.typeArticleen
eui.subscribe.skiptrue


Files associated with this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record